Komunikaty
Prace kablowe Pl.bł.ks.Frelichowskiego
zamknięty
Prace kablowe Biblioteka Główna UMK
zamknięty
Awaria routera UMRT
zamknięty
Wyłączenie zasilania - węzeł Chopina
zamknięty
Przerwa w łączności węzła CHOPINA
zamknięty
Awaria zasilania - elana.
zamknięty
Brak dostępu do sieci
zamknięty
Prace modernizacyjne - Grudziądz
zamknięty
Brak zasilania
zamknięty
Awaria zasilania - Gagarina
zamknięty
Awaria zasilania
zamknięty
Awaria zasilania
zamknięty
Brak łączności z Grudziądzem
zamknięty
Brak łączności z Grudziądzem
zamknięty
Awaria kabla światłowodowego
zamknięty
Awaria zasilania
zamknięty
Awaria routera XLO
zamknięty
Planowane prace kablowe
zamknięty
Awaria routera XLO
zamknięty
Awaria węzła Elana
zamknięty
Copyright © 2018 Laboratorium TORMAN
Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1