Komunikaty
Uszkodzenie kabla - Piwnice
zamknięty
Przerwa w dostępie do sieci
zamknięty
Awaria zasilania
zamknięty
Prace modernizacyjne UMT
zamknięty
Awaria światłowodu
zamknięty
Wyłączenie routera GEO
zamknięty
Brak dostępu do sieci
zamknięty
Prace kablowe w ZSMEiE
zamknięty
Awaria zasilania - węzeł Wschód
zamknięty
Prace serwisowe w Urzędzie Miejskim
zamknięty
Prace kablowe w Chełmnie
zamknięty
Przerwa w łączności węzła w Grudziądzu
zamknięty
Awaria kabla światłowodowego
zamknięty
Prace kablowe Collegium Maius
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Prace kablowe w XLO
zamknięty
Prace kablowe Pl.bł.ks.Frelichowskiego
zamknięty
Prace kablowe Biblioteka Główna UMK
zamknięty
Awaria routera UMRT
zamknięty
Wyłączenie zasilania - węzeł Chopina
zamknięty
Copyright © 2020 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1