Komunikaty
Brak zasilania na obszarze kampusu UMK
zamknięty
Rekonfiguracja węzła ELANA
zamknięty
Prace serwisowe w węzłach sieci TORMAN
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Prace energetyczne w węźle FIZYKA
zamknięty
Awaria zasilania w węźle FIZYKA
zamknięty
Brak zasilania na obszarze kampusu UMK
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Awaria zasilania w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Wyłączenie routera UMRT
zamknięty
Awaria zasilania w węźle RADIOGE
zamknięty
Awaria zasilania w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Wyłączenie routera
zamknięty
Brak dostępu do sieci Internet
zamknięty
Awaria zasilania w Gimnazjum Akademickim
zamknięty
Awaria zasilania w rejonie Bielany
zamknięty
Restart routera
zamknięty
awaria routera GRUDZIADZ-GE
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
ELANA_UPS brak zasilania
zamknięty
Copyright © 2020 Laboratorium TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1