Komunikaty
Brak zasilania w węźle XLO
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Urzędu Miasta
zamknięty
Wyłączenie zasilania w budynku Fizyki
zamknięty
Wyłączenie zasilacza awaryjnego w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Brak zasilania w węźle Rektorat
zamknięty
Prace energetyczne na Wydziale Fizyki UMK
zamknięty
Restart głównego routera brzegowego
zamknięty
Brak dostępu do węzła GEO
zamknięty
Wyłączenie zasilania w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Awaria zasialania w węźle RADIOGE
zamknięty
Brak zasilania na obszarze kampusu UMK
zamknięty
Rekonfiguracja węzła ELANA
zamknięty
Prace serwisowe w węzłach sieci TORMAN
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Prace energetyczne w węźle FIZYKA
zamknięty
Awaria zasilania w węźle FIZYKA
zamknięty
Brak zasilania na obszarze kampusu UMK
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Awaria zasilania w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Wyłączenie routera UMRT
zamknięty
Copyright © 2019 Laboratorium TORMAN
Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1