Komunikaty
Rekonfiguracja połączenia z Poznaniem.
zamknięty
Brak połączenia z Poznaniem.
zamknięty
Brak zasilania w węźle RADIOGE
zamknięty
Prace energetyczne w serwerowni Urzędu Miasta
zamknięty
Awaria routera w Urzędzie Miasta Torunia
zamknięty
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
zamknięty
Awaria głównego routera
zamknięty
Brak zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Problemy z dostępnością sieci
zamknięty
Prace modernizacyjne w węźle DS3
zamknięty
Brak zasilania w węźle XLO
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Urzędu Miasta
zamknięty
Wyłączenie zasilania w budynku Fizyki
zamknięty
Wyłączenie zasilacza awaryjnego w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Brak zasilania w węźle Rektorat
zamknięty
Prace energetyczne na Wydziale Fizyki UMK
zamknięty
Restart głównego routera brzegowego
zamknięty
Brak dostępu do węzła GEO
zamknięty
Wyłączenie zasilania w węźle MATEMATYKA
zamknięty
Awaria zasialania w węźle RADIOGE
zamknięty
Copyright © 2020 Laboratorium TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1