Komunikaty
Awaria zasilania w węźle Gimnazjum Akademickie
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Elana
zamknięty
Awaria zasilania w węźle Elana
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Elana
zamknięty
Prace energetyczne w Collegium Maius
zamknięty
Brak zasilania w węźle Zespołu Szkół Samochodowych
zamknięty
Brak zasilania w węźle Zespołu Szkół Samochodowych
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Fizyka
zamknięty
Wyłączenie napięcia w węźle Elana
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Collegium Maius.
zamknięty
Awaria połączenia zapasowego z Poznaniem
zamknięty
Prace energetyczne Na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK
zamknięty
Awaria routera COM-GW
zamknięty
Brak zasilania MAIUS
zamknięty
Awaria zasilania
zamknięty
Prace światłowodowe na terenie Elany
zamknięty
Wyłączenie prądu w Collegium Maius
zamknięty
Brak zasilania w węźle WSCHOD
zamknięty
Awaria zasilania
zamknięty
Brak zasilania
zamknięty
Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1