Komunikaty
Awaria połączenia zapasowego z Poznaniem
zamknięty
Brak zasilania w węźle XLO
zamknięty
Prace naprawcze w sieci PIONIER
zamknięty
Prace naprawcze w sieci PIONIER
zamknięty
Podłączenie agregatu prądotwórczego
zamknięty
Wyłączenie zasilania na Wydziale Fizyki
zamknięty
Prace konserwacyjne w stacjach Trafo
zamknięty
Przebudowa kabla światłowodowego
zamknięty
Restart routera COM-GW
zamknięty
Prace rekonfiguracyjne w sieci PIONIER
zamknięty
Rekonfiguracja połączenia z Poznaniem.
zamknięty
Brak połączenia z Poznaniem.
zamknięty
Brak zasilania w węźle RADIOGE
zamknięty
Prace energetyczne w serwerowni Urzędu Miasta
zamknięty
Awaria routera w Urzędzie Miasta Torunia
zamknięty
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
zamknięty
Awaria głównego routera
zamknięty
Brak zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Problemy z dostępnością sieci
zamknięty
Prace modernizacyjne w węźle DS3
zamknięty
Copyright © 2019 Laboratorium TORMAN
Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1