Komunikaty
Awaria zasilania w węźle REKTORAT
zamknięty
Uszkodzenia kabla światłowodowego
zamknięty
Awaryjne prace energetyczne w węźle ELANA
zamknięty
Awaria połączenia podstawowego z Poznaniem
zamknięty
Problem z połączeniem do sieci TPNET
zamknięty
Awaria zasilania w węźle REKTORAT
zamknięty
Przerwy w łaczniści.
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Radio-ge
zamknięty
Awaria zasilania w weźle CAMK
zamknięty
Awaria routera COM-GW
zamknięty
Awaria zasilania w węźle Gimnazjum Akademickie
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Elana
zamknięty
Awaria zasilania w węźle Elana
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Elana
zamknięty
Prace energetyczne w Collegium Maius
zamknięty
Brak zasilania w węźle Zespołu Szkół Samochodowych
zamknięty
Brak zasilania w węźle Zespołu Szkół Samochodowych
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Fizyka
zamknięty
Wyłączenie napięcia w węźle Elana
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Collegium Maius.
zamknięty
Copyright © 2022 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1