Komunikaty
Awaria zasilania w węźle Zakład Doskonalenia Zawodowego
zamknięty
Niestabilna praca sieci
zamknięty
Prace energetyczne w węźle ELANA
zamknięty
Awaria połączenia podstawowego do Poznania
zamknięty
Uszkodzenie kabla światłowodowego
zamknięty
Konserwacja urządzeń zasilających
zamknięty
Awaria zasilania w węźle ELANA
zamknięty
Awaria zasilania w węźle REKTORAT
zamknięty
Awaria zasilanie w węźle OBR Sz.Chełmińska
zamknięty
Prace energetyczne w węźle X LO
zamknięty
Uszkodzenie kabla światłowodowego
zamknięty
Awaria połączenia podstawowego z Poznaniem
zamknięty
Prace energetyczne w węźle WSCHOD
zamknięty
Prace modernizacyjne w węźle GEOFIZYKA
zamknięty
Awaria łącza Internetowego
zamknięty
Brak dostępności do niektórych serwisów
zamknięty
Awaryjny restart routera COM-GW
zamknięty
Awaria łącza podstawowego do Poznania
zamknięty
Prace energetyczne w węźle Zespół Szkół Samochodowych
zamknięty
Planowane prace kablowe
zamknięty
Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1