Często Zadawane Pytania
 1. Jak zarejestrować własną domenę DNS?
 2. Jak zmienić hasło do konta ?
 3. Jak założyć własną stronę WWW ?
 4. Jak przesłać pliki tworzące stronę WWW na swoje konto ?
 5. Czy można uruchamiać skrypty CGI ?
 6. Aliasy pocztowe - co to jest?
 7. Jakie są adresy serwerów potrzebne do konfiguracji programów pocztowych?
 8. W czasie odbierania poczty program pocztowy prosi o podanie hasła. Dlaczego pomimo tego, że podaję prawidłowe dane, ciągle nie mogę pobrać wiadomości?
 9. Dlaczego przy próbie wysłania poczty pojawia się komunikat "Relay access denied"?


1. Jak zarejestrować własną domenę DNS?

Informacje o domenach internetowych zostały bardziej szczegółowo opisane na dedykowanej temu zagadnieniu stronie.

Własna domena DNS np. firma.com.pl pozwala na uniezależnienie się w zakresie poczty elektronicznej i stron WWW od adresu proponowanego przez dostawcę internetu (ISP). Zamiast adresu firma@man.torun.pl można posługiwać się adresem sprzedaz@firma.com.pl (wirtualny adres pocztowy). Zamiast adresu http://w3.man.torun.pl/~firma/ można mieć wirtualny serwer WWW o adresie http://www.firma.com.pl.

Domena jest własnością firmy. Posiadanie domeny wiąże się z uiszczaniem jednorazowej opłaty rejestracyjnej oraz opłaty abonamentowej za jej utrzymanie.

Aktualna wysokość opłat jest określona w cenniku usług DNS.

2. Jak zmienić hasło do konta?

Polityka bezpieczeństwa naszych serwerów wymaga, aby hasła były zmieniane co najmniej raz na 180 dni. Po tym okresie konto na serwerze oryl.man.torun.pl jest automatycznie blokowane, aż do zmiany starego hasła.

Zmiana hasła możliwa jest poprzez specjalną stronę WWW.

Nowe hasło trzeba obowiązkowo zapamiętać. Hasło powinno być nietrudne do zapamiętania, ale i nie łatwe do odgadnięcia. Powinno mieć od 7 do 8 znaków, ale najlepiej gdy ma 8 (jeśli wpisane nowe hasło ma więcej niż 8 znaków to branych jest pod uwagę tylko pierwszych osiem). Hasło nie powinno mieć nic wspólnego z nazwą konta, imieniem lub nazwiskiem. Nie powinien to być nasz numer telefonu, data urodzenia, numer dowodu, lub czyjeś imię. Nie powinien to być także np. żaden wyraz potoczny z cyfrą na końcu. Hasło powinno zawierać małe i duże litery, a także co najmniej dwa znaki nie będące literami.

3. Jak założyć własną stronę WWW?

Główny plik tworzący stronę użytkownika user powinien znajdować się w katalogu ~user/WWW i mieć nazwę index.html (index.htm,index.php).

Dostęp do strony użytkownika z przeglądarki internetowej możliwy jest pod adresem URL: http://w3.man.torun.pl/~user/

Jeśli zamiast oczekiwanej strony dostajemy wylistowaną zawartość katalogu (może być pusta), to znaczy, że w katalogu ~user/WWW nie ma żadnych plików, lub że nie ma tam pliku index.html (index.htm,index.php).

W przypadku, gdy przeglądarka pokazuje stronę błędu należy sprawdzić uprawnienia dostępu do katalogu ~user/WWW.

W tym celu można np. wykorzystać dostęp do serwera za pomocą zdalnej sesji ssh. Po zalogowaniu się na konto, w lini komend wydajemy następujące polecenia:

user@oryl [~] 12:00:00 > ls -lad ~ ~/WWW/ <ENTER>

drwxr-x--- 3 user   group   1052 gru 9 12:05 /home/.../user
drwxr-x--- 3 user   group   1052 gru 9 12:05 /home/.../user/WWW
user@oryl [~] 12:00:00 > chmod 701 ~; chmod 705 ~/WWW/
user@oryl [~] 12:00:00 > ls -lad ~ ~/WWW/
drwx-----x 3 user   group   1052 gru 9 12:05 /home/.../user
drwx---r-x 3 user   group   1052 gru 9 12:05 /home/.../user/WWW

Zmieni to prawa dostępu na prawidłowe dla odczytu przez serwer WWW.

Jeśli ktoś z uwagi na kwestie bezpieczeństwa nie chce, aby inni użytkownicy mieli dostęp do jego katalogu domowego, to:

user@oryl [~] 12:00:00 > chmod 700 ~ ~/WWW/
user@oryl [~] 12:00:00 > ls -lad ~ ~/WWW/

drwx------+ 3 user   group   1052 gru 9 12:05 /home/.../user
drwx------+ 3 user   group   1052 gru 9 12:05 /home/.../user/WWW

W sytuacji, gdy przeglądarka nadal pokazuje stronę błędu i nie jest to błąd wewnętrzny przeglądarki, ani nie jest to błąd w adresie URL, należy skontaktować się z administratorem pisząc na adres adm@man.torun.pl.

4. Jak posłać pliki tworzące stronę WWW na swoje konto ?

Jeden ze sposobów przesłania plików na konto opiera się na protokle przesyłu plików FTP.
Aby z niego skorzystać należy zainstalować na swoim komputerze specjalny program - klienta FTP.
Istnieje wiele programów tego typu. Jednym z nich, szczególnie polecanym do komunikacji z naszym serwerem, jest FileZilla.

Po uruchamieniu programu FTP w górnej części okna należy podać następujące informacje:

Serwer: w3.man.torun.pl
Nazwa użytkownika: swój identyfikator
Hasło: swoje hasło

Po zalogowaniu się klikamy dwukrotnie na zdalny katalog o nazwie WWW. Do tego katalogu przesyłamy wszystkie pliki tworzącę stronę WWW (html,php,css,js,pliki z grafiką itp.), które chcemy aby były widziane z internetu.

5. Czy można uruchamiać skrypty CGI?

Skrypty CGI można uruchamiać pod warunkiem, że: znajdują się one w jakimś podkatalogu WWW/, że są one bezpieczne (tzn. nie pozwolą osobom z zewnątrz na zdalne uruchamianie komend na serwerze). Skrypt CGI musi mieć rozszerzenie *.cgi musi być plikiem wykonywalnym (chmod 755 *.cgi). Skryptom PHP należy nadać nazwę z rozszerzeniem .php (nie jest wymagane, aby taki plik był wykonywalny).

Uruchamianie go dzieje się pod kontrolą demona httpd, lecz z prawami użytkownika do którego należą.

6. Aliasy pocztowe - co to jest?

Jeśli mamy konto pocztowe 'xyz', którego adresem e-mail jest 'xyz@abc123.pl', to możemy ustawić na to konto alias pocztowy 'biuro@abc123.pl'. Poczta adresowana wtedy na którykolwiek z tych adresów e-mail dotrze na to samo konto 'xyz', do tej samej skrzynki pocztowej dostępnej na to samo hasło.

Aby odbierać pocztę na inny adres e-mail za pomocą innego hasła - należy już posiadać oddzielne konto.

7. W czasie odbierania poczty program pocztowy prosi o podanie hasła. Dlaczego pomimo tego, że podaje prawidłowe dane ciągle nie mogę pobrać wiadomości?

Sytucja taka, w przypadku prawidłowej konfiguracji klienta pocztowego, oznacza, że minął okres ważności hasła (na naszym serwerze należy pamiętać o zmienie hasła co najmniej raz na 180 dni).

Zmiana hasła jest możliwa poprzez stronę WWW (zobacz: pytanie 2 )

UWAGA

Jeśli nie pamiętamy naszego dotychczasowego hasła do konta, jego zmiana możliwa jest tylko na podstawie pisemnego wniosku przysłanego do administratora serwera (za pomoca faxu lub tradycyjnej poczty). Administrator po otrzymaniu wniosku ustawia nowe tymczasowe hasło, które w trybie natychmiastowym należy zmienić.

8. Jakie są adresy serwerów potrzebne do konfiguracji programów pocztowych ?

Poczta może być odbierana z wykorzystaniem protokołów IMAP oraz POP3.

Adresy serwerów wymagane przy konfiguracji programów pocztowych:

Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.man.torun.pl (port 25, 587 TLS, 465 SSL)
Serwer POP3: w3.man.torun.pl (port 110 TLS, 995 SSL)
Serwer IMAP: w3.man.torun.pl (port 143 TLS, 993 SSL)

Dane logowania do serwerów poczty są identyczne jak dane logowania do konta.

UWAGA
Zalecamy korzystanie z szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem protokołów SSL, TLS.

Możliwy jest również dostęp do poczty poprzez aplikację na stronie WWW (webmail).

9. Dlaczego przy próbie wysłania poczty pojawia się komunikat "Relay access denied"?

Z serwera SMTP TORMANu mogą korzystać tylko osoby uprawnione do tego tzn.autoryzowani użytkownicy. Wszyscy inni mogą wysyłać pocztę, ale tylko wtedy jeśli jest ona adresowana na adres przypisany do konta na naszym serwerze (zobacz: open relay).

Aby móc wysyłać pocztę niezbędne jest korzystanie z mechanizmu SMTP-AUTH (autentykacji podczas wysyłania poczty). Z punktu widzenia użytkownika oznacza to, że w konfiguracji klienta pocztowego należy zaznaczyć, że serwer przez który wysyłamy pocztę wymaga uwierzytelnienia, a następnie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do konta.

Proszę pamietać, że to nie to samo, co tzw. "bezpieczne uwierzytelnienie". Bezpieczne uwierzytelnianie nie jest obsługiwane przez nasze serwery, ponieważ powoduje dodatkowe szyfrowanie hasła, które i tak jest już przesyłane zaszyfrowanym połączeniem (jeśli zgodnie z zaleceniem korzystamy z bezpiecznych wersji protokołu transferu poczty SMTP - TLS, SSL)

Przykładowa konfiguracja dla użytkowników programów Outlook Express:

 a) z menu wybieramy:
   Narzędzia -> Konta -> zakładka "Poczta" ->
        -> przycisk "Właściwości"
 b) pokaże się konfiguracja naszego konta pocztowego,
   proszę przełaczyć widok na zakładkę "Serwery"
 c) U dołu okienka powinien być widoczny napis
   "Serwer wymaga uwierzytelnienia", obok kwadracika (tzw. checkboxu),
   klikamy myszką tak, aby go zaznaczyć
 d) uaktywni się wtedy przycisk znajdujący się obok
   napisu z punktu c) - wciskamy przycisk "Ustawienia"
 e) pokaże sie okienko, gdzie będzie do wyboru:
   "Użyj tych samych co mój serwer poczty przychodzącej"
   oraz 
   "Zaloguj uzywajac" i podane pola dla użytkownika i hasło.
   Można wybrać jedno z dwojga, przy czym jeśli to drugie,
   to należy tu wpisać użytkownika i hasło dostępu do serwera
   - takie samo jak do odbioru poczty.
 f) proszę wciskać "OK" i "Zamknij" do momentu przejścia
   do głównego okna Outlook Express.
Uwaga: Proszę nie zaznaczać opcji: "logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła".

Copyright © 2021 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1