[ 23 kwietnia 2012 ]
news
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Uniwersyteckie Centrum Informatyczne i Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania) przeprowadził w ramach usługi U3 (obliczenia kampusowe) projektu PLATON warsztaty promocyjne Adobe. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ze strony poszczególnych środowisk MAN w Polsce, zrealizowano warsztaty w dwóch edycjach, w terminie 8-9 marca i 15-16 marca br.


Merytorycznie cykl warsztatów obejmował 5 sesji:
- Praca z grafiką bitmapową w programie Adobe Photoshop
- Praca z grafiką wektorową w programie Adobe Illustrator
- Tworzenie animacji komputerowych w programie Adobe Flash
- Integracja grafiki oraz animacji komputerowych w programie Adobe Catalyst
- Publikowanie interaktywnych animacji komputerowych w Internecie przy pomocy programu Adobe Dreamweaver


Przetestowano praktycznie dla wszystkich programów komunikację w relacji: uczestnik warsztatów/lab – klaster środowiskowy LX w Toruniu. Przetestowano również komunikację z innymi środowiskowymi klastrami obliczeniowymi w Polsce. Zakładany program warsztatów został merytorycznie całkowicie zrealizowany. Według prowadzących instruktorów i uczestników warsztatów obu edycji - praca w rozproszonym środowisku nie nastręczała problemów, zarówno dostępowych, jak i w szybkości dostępu/reakcji. Korzystając z możliwości techniczno-organizacyjnych UMK, dodatkowo zaprezentował podczas warsztatów rozwiązanie usługi naukowej interaktywnej telewizji HD w środowisku toruńskim.

Podczas przerw i kolacji wymieniano się doświadczeniami nie tylko z Adobe, lecz również w szeroko pojętym zakresie funkcjonowania i utrzymania infrastruktutury informatycznej MAN/PIONIER oraz projektów PLATON i NewMAN.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele z następujących środowisk akademickich: Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Krakowa, Koszalina, Lublina, Łodzi, Opola, Puław, Radomia, Śląska, Torunia i Zielonej Góry.

Jerzy Żenkiewicz
LKM Toruń, PLATON
Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1