[ 19 października 2012 ]
news

Dnia 26 września br. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18 rozpocznie się środowiskowa impreza prezentująca i podsumowująca nowoczesne usługi sieciowe PLATON. Usługi te są ukierunkowane do wspomagania prac naukowo-badawczych. Imprezę będzie wspierał zespół ekipy telewizyjnej TV PLATON PIONIER z Poznania.

Podczas imprezy będzie zaprezentowana realizacja kilkuletnich prac w ramach ogólnopolskiego projektu PLATON (wystąpienia realizatorów, prezentacje medialne, dyskusje z wykonawcami prac projektu, podsumowanie, itp ). Prace w projekcie obejmowały realizację pięciu specjalizowanych usług: wideokonferencji, eduroam, obliczeń kampusowych, archiwizacji i naukowej telewizję HD. Wyniki prac są udostępniane dla polskiego środowiska akademicko-naukowego, w tym toruńskiego poprzez sieć TORMAN. Liderem projektu PLATON było Poznańskie Centrum Komputerowo –Sieciowe, a środowiskowym Partnerem i koordynatorem prac w Toruniu był Uniwersytet Mikołaja Kopernika, działający za pośrednictwem Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego.

Jerzy Żenkiewicz
Koordynator projektu PLATON w Toruniu

Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1