[ 27 października 2012 ]
news

Dnia 26 września br. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbyła się środowiskowa impreza pt. „Roadshow PLATON”, prezentująca pakiet usług sieciowych zrealizowanych w ramach projektu PLATON. Dla uczestników spotkania ekipa z PCSS Poznań oraz realizatorzy projektu ze środowiska UMK przybliżyli specjalizowane usługi sieciowe PLATON, wspomagające prace naukowo-badawcze: wideokonferencje, eduroam, obliczenia kampusowe, archiwizację i interaktywną telewizję naukową HD. Wszystkie zaplanowane usługi w projekcie zostały oddane terminowo do użytku w środowiskowej sieci TORMAN. Za organizację i realizację prac odpowiedzialne było Uniwersyteckie Centrum Informatyczne, współpracujące z wieloma innymi zespołami roboczymi z UMK.

Toruńskie spotkanie Roadshow, podsumowujące krajowy projekt PLATON, spotkało się z żywym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób, z UMK i pozostałych jednostek akademicko-naukowych Torunia, reprezentujących różne kierunki nauki. Imprezie towarzyszyli przedstawiciele prasy i lokalnych mediów. Wśród uczestników spotkania bardzo duże zainteresowanie wzbudziły możliwości wykorzystania nowoczesnych usług PLATON.

Całość spotkania zakończyła się projekcją materiału filmowego prezentującego wyniki wdrożenia projektu PLATON na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jerzy Żenkiewicz
Koordynator projektu PLATON w Toruniu

Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1