Aktualności
[ 23 kwietnia 2012 ]
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Uniwersyteckie Centrum Informatyczne i Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania) przeprowadził w ramach usługi U3 (obliczenia kampusowe) projektu PLATON warsztaty promocyjne Adobe. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ze strony poszczególnych środowisk MAN w Polsce, zrealizowano warsztaty w [ więcej » ]
news
[ 22 kwietnia 2012 ]
Po raz pierwszy w Polsce pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał habilitację w trybie wideokonferencyjnym. Tym pionierem i szczęśliwcem został dr hab. Aleksander Ćwiczewski z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Wszystko dzięki Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym, która dopuszcza taką możliwość – [ więcej » ]
news
[ ]
news
Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1