Struktura sieci

Rozbudowa sieci w projekcie NewMAN pozwoli na zwiększenie przepustowości do 10 Gb/s w całym szkielecie sieci TORMAN oraz dzięki zastosowaniu technologii MPLS umożliwi przenoszenie różnych protokołów pomiędzy fragmentami uczelnianych sieci kampusowych.

Węzły szkieletowe i dostępowe zostały zaprojektowane w newralgicznych punktach sieci TORMAN, uwzględniając istniejące trakty światłowodowe, lokalizacje budynków użytkowników ze środowiska akademicko-naukowego oraz możliwości zabezpieczenia tras obejściowych. Uwzględniono również lokalizację wybranego węzła szkieletowego zapewniającego właściwe połączenie z toruńskim węzłem regionalnym krajowej sieci PIONIER.

Każdy węzeł szkieletowy będzie posiadał wiele połączeń z innymi węzłami szkieletowymi i dostępowymi z przepustowościami 1 i 10 Gbit/s, zabezpieczającymi wysoką przepustowość i niezawodność. Ponadto węzły wyposażone zostaną w systemy awaryjnego zabezpieczenia zasilania w granicach 3-6 godzin.

Poniżej przedstawiony jest poglądowy diagram nowej sieci szkieletowej.

diagram_newman

Sieć zaprojektowano tak, aby uzyskała do niej dostęp większość jednostek akademicko-naukowych i badawczo-rozwojowych z Torunia, Piwnic k. Torunia i Grudziądza.

Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1