Opis sieci

Sieć TORMAN stanowi integralną część ogólnopolskiej sieci środowiska akademicko-naukowego PIONIER, której węzeł regionalny jest zainstalowany w Toruniu.

Sieć TORMAN obsługuje ok. 68 tysięcy użytkowników zlokalizowanych na terenie gminy Toruń, w Piwnicach pod Toruniem i w Grudziądzu. W zależności od potrzeb, sieci LAN połączone są z siecią TORMAN portami o przepustowości od 10MB/s do 1Gb/s. Główne części szkieletu sieci TORMAN posiadają przepustowości 10Gb/s. Na obszarze gminy Toruń i do Piwnic dla potrzeb transmisji TORMAN wykorzystuje łącznie ok. 86 km własnych traktów światłowodowych. Usytuowane są one w kanalizacji teletechnicznej TP S.A., UMK oraz Garnizonowego Węzła Łączności. W ramach lokalnej łączności regionalnej sieci TORMAN wykorzystuje się dodatkowo włókna regionalne sieci PIONIER w relacjach: Toruń – Chełmno – Grudziądz oraz Toruń – Bydgoszcz. Z usług sieci TORMAN korzysta większość użytkowników środowiska akademicko-naukowego i badawczo-rozwojowego, szkoły, szpitale, jednostki administracji państwowej i samorządowej, jednostki telewizji kablowej, przedsiębiorstwa państwowe i firmy prywatne.

Obecnie sieć TORMAN korzysta z następujących połączeń zewnętrznych:

 • PIONIER – 1 x 10 Gb/s (MAN),
 • PIONIER – 2 x 10 Gb/s (VLBI Piwnice),

Dla użytkowników udostępnione są m.in. następujące serwery usług:

 • E-mail
 • FTP
 • DNS
 • ALEX
 • LDAP
 • WWW
 • NEWS
 • LISTSERV (serwer ogólnopolski)
 • Radius (serwer UMK, serwer ogólnopolski)
 • 72 procesorowy klaster obliczeniowy.

Za obsługę i utrzymanie sieci TORMAN odpowiedzialny jest zespół pracowników z Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego UMK, głównie z Działu Obsługi MSK TORMAN.

Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1