Osiągnięcia

Toruńskie środowisko MAN na przestrzeni ostatnich lat wniosło szereg akcentów innowacyjno-wdrożeniowych na rzecz rozwoju infrastruktury i aplikacji informatycznych dla potrzeb Torunia, regionu i kraju. Toruń zainicjował i zorganizował w 1991 r. pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję dotyczącą Internetu i protokołu TCP/IP. Również w Toruniu odbyło się w 1997 r. seminarium i inicjatywne spotkanie przedstawicieli polskich środowisk MAN, początkujące powstanie ogólnopolskiej sieci akademickiej POL-34.

Aktywnie i z powodzeniem prowadzona była w regionie inicjatywa udostępniania użytkownikom Internetu. W Toruniu m.in. podłączono pierwszą szkołę średnią i pierwszą wyższą szkołę wojskową. Pierwsze pozytywne testy transmisji pomiędzy węzłami DWDM, 10 Gb/s w sieci PIONIER przeprowadzono pomiędzy Toruniem (UMK), a Bydgoszczą (ATR) Wyniki projektu celowego pt. „Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych w Polsce”, koordynowanego przez Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK, zostały wdrożone w sieciach środowiskowych MAN i PIONIER.

W ramach europejskiego projektu prac radioastronomicznych VLBI, do europejskiego systemu radioteleskopów zostało włączone Centrum Astronomiczne UMK w Piwnicach. Dla realizacji badań radioastronomicznych i połączenia Piwnic z koordynującym ośrodkiem w Holandii uruchomiono i oddano do eksploatacji dwa szerokopasmowe kanały transmisyjne 10 Gb/s w relacji: Piwnice-Toruń-Poznań-Holandia.

Cykl testów, zestawienie i utrzymanie kanałów transmisyjnych zabezpiecza sieć TORMAN i PIONIER w ramach wspólnego toruńsko-poznańskiego zespołu z UCI UMK i PCSS.

Ważnym zasobem sieciowym są toruńskie aplikacje biblioteczne. Wspólny serwer zainstalowany w UCI UMK obsługuje procesy katalogowania i wypożyczania w bibliotekach uczelni Torunia i Bydgoszczy. Serwer ten pełni również funkcję serwera specjalistycznych kartotek dla ponad 50 bibliotek naukowych w Polsce.

Istotnym wsparciem w budowie sieci informacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego jest działalność sieci TORMAN i infrastruktura sieci PIONIER, przebiegająca przez obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie to umożliwiło inaugurację transmisji danych w relacji Włocławek-Toruń-Bydgoszcz dla środowiska medycznego i realizacje programu telemedycyny.

Za swoją działalność sieć komputerowa TORMAN oraz Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK i jej poprzednie jednostki – były wielokrotnie wyróżnione przez JM Rektora UMK Toruń, JM Rektora ATR Bydgoszcz, Kuratora Oświaty Włocławek. Były również wyróżnione dyplomami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia.

Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1