Cennik usług DNS
I. Zasady ogólne
  1. Opłaty dotyczą domen w .torun.pl oraz poddomen funkcjonalnych w .torun.pl.
  2. Zmiana zasad płatności następuje w trybie określonym w punkcie A.V.8.
  3. Przez roczny abonament rozumie się opłatę obejmującą okres do końca bieżącego roku kalendarzowego.
  4. Przedłużenie abonamentu na następny rok nastąpi po opłaceniu faktury VAT wystawionej przez UCI UMK w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok, na który ma być przedłużony abonament.
  5. Abonent jest zobowiązany do uiszczania opłat w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktur.
  6. Opłata wniesiona za abonament w II półroczu jest obniżona o 50% rocznego abonamentu.
  7. Brak opłaty abonamentowej stanowi podstawę do wyrejestrowania domeny.
  8. Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny możliwa jest po uiszczeniu opłaty zaległej i nowej opłaty rejestracyjnej.
  9. Opłaty w tabelce poniżej podane są bez podatku VAT.

1. Opłata za rejestrację domeny (jednorazowo)50zł
2. Roczny abonament za utrzymanie zarejestrowanej domeny40zł

Wszystkie wpłaty należy dokonywać na konto UMK podane poniżej, z zaznaczeniem w tytule przelewu nazwy usługi lub numeru faktury proforma.

Bank Millennium S.A. Warszawa
08 1160 2202 0000 0002 5077 6603

Copyright © 2022 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1