Cennik usług DNS
I. Zasady ogólne
  1. Opłaty dotyczą domen w .torun.pl oraz poddomen funkcjonalnych w .torun.pl.
  2. Zmiana zasad płatności następuje w trybie określonym w punkcie V.8 Regulaminu DNS.
  3. Przez roczny abonament rozumie się opłatę obejmującą okres roku kalendarzowego od dnia zaksięgowania płatności na koncie UMK.
  4. Przedłużenie abonamentu na następny rok następuje po opłaceniu faktury PROFORMA wystawionej przez UCI UMK.
  5. Abonent w celu dalszego utrzymania posiadanej domeny jest zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej na kolejny okres przed upływem obecnie opłaconego okresu abonamentowego.
  6. Brak uiszczenia opłaty abonamentowej stanowi podstawę do wyrejestrowania domeny.
  7. Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny w przypadku jej wcześniejszczego wyrejstrowania możliwa jest po uiszczeniu opłaty abonamentowej i nowej opłaty rejestracyjnej.
  8. Opłaty w tabeli poniżej podane są bez podatku VAT.

1. Opłata za rejestrację domeny (jednorazowo)50zł
2. Roczny abonament za utrzymanie zarejestrowanej domeny40zł

Wszystkie wpłaty należy dokonywać na konto UMK podane poniżej, z zaznaczeniem w tytule przelewu nazwy domeny lub numeru faktury proforma.

Bank Millennium S.A. Warszawa
08 1160 2202 0000 0002 5077 6603

Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1