Warunki założenia i użytkowania konta
Uprzejmie informujemy, że możliwość rejestracji nowych kont hostingowych zostaje wstrzymana.

Założenie konta na serwerze sieci TORMAN odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku i powoduje udostępnienie konta hostingowego, z webowym panelem zarządzania, o parametrach zgodnych z parametrami wybranego planu hostingowego dostępnego w cenniku.

Konto hostingowe chronione jest hasłem, którego nie wolno podawać osobom niepowołanym. Należy je regularnie zmieniać. W interesie użytkownika i bezpieczeństwa systemu jest ustalenie skomplikowanego, lecz nie trudnego do zapamiętania hasła. W razie utraty hasła należy skorzystać z formularza odzyskiwania hasła lub osobiście zgłosić się do siedziby MSK TORMAN, z pisemną prośbą o ustalenie nowego hasła dostępu do konta.

Użytkownik konta zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w kontaktach z innymi użytkownikami internetu do przestrzegania ogólnych norm współżycia międzyludzkiego i etykiety sieciowej.

Zablokowanie konta może nastąpić, gdy:

  1. użytkownik zalega z płatnościami za konto;
  2. konto jest nieużywane dłużej niż pół roku;
  3. istnieje podejrzenie użycia konta przez osobę niepowołaną;
  4. właściciel konta wykonuje, bez porozumienia z administratorem, czynności naruszające bezpieczeństwo systemu lub sieci, albo wpływające negatywnie na działanie serwera;
  5. nieprzestrzegane są zasady korzystania z konta.

Zablokowanie konta polega na tymczasowej zmianie hasła i, ewentualnie, zablokowaniu innych możliwości korzystania z konta.

Zamknięcie konta może nastąpić, gdy:

  1. TORMAN otrzyma pisemny wniosek o zamknięcie konta;
  2. konto jest nieużywane dłużej niż rok;
  3. użytkownik rażąco narusza obowiązujące w internecie normy;
  4. użytkownik łamie prawo (np. rozprowadza nielegalne oprogramowanie itp.);
  5. zaległości za konto nie są uregulowane nawet po pisemnym ostrzeżeniu.

Za szkody spowodowane działaniem użytkownika odpowiada sam użytkownik.

Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1