Cennik planów hostingowych
Uprzejmie informujemy, że możliwość rejestracji nowych kont hostingowych zostaje wstrzymana.

Obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

  E-mail Standard Business
Pojemność konta 2 GB 10 GB 50 GB
Liczba kont e-mail 5 50 b.o.
Miesięczny trasfer danych b.o. b.o. b.o.
Własny adres IP nie tak tak
Liczba domen 1 5 b.o.
Liczba wskaźników domen 0 5 b.o.
Liczba subdomen 0 b.o. b.o.
Liczba baz MySQL 0 5 b.o.
Liczba aliasów e-mail 0 b.o. b.o.
Autoresponder 5 b.o. b.o.
Liczba kont FTP 0 5 b.o.
Anonimowe FTP nie nie tak
Bezpieczne FTP nie tak tak
Listy mailingowe nie nie 5
Panel administracyjny tak tak tak
Autoinstalator aplikacji nie tak tak
Funkcja catch-all e-mail nie tak tak
Mod-rewrite nie tak tak
Autoryzacja SMTP tak tak tak
Wiadomości urlopowe 5 b.o. b.o.
Bezpieczna poczta SSL tak tak tak
Antyspam tak tak tak
Antywirus tak tak tak
Własne strony błędów nie tak tak
Webmail tak tak tak
Statystyki tak tak tak
Dostęp do logów serwera WWW i FTP nie tak tak
Obsługa skryptów PHP, CGI nie tak tak
Zadania cron nie tak tak
Kopie bezpieczeństwa tak tak tak
System pomocy tak tak tak
 
Cena / rocznie 150 zł 350 zł 500 zł
 

Uwaga! Podane ceny są cenami netto.

Wszystkie wpłaty należy dokonywać na konto UMK podane poniżej, z zaznaczeniem w tytule przelewu nazwy usługi lub numeru faktury proforma.

Bank Millennium S.A. Warszawa
08 1160 2202 0000 0002 5077 6603

Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1