Cennik

[ Cennik (netto) obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. - przyp. red. ]

L.p.Przepustowość łącza [Mb/s]Abonament miesięcznyUwagi
1.10 2 300 zł *
2.10 500 zł**
3.powyżej 10cena negocjowana***

* Dopuszcza się możliwość ceny negocjowanej dla przepustowości poniżej 10 Mb/s
** Oferta specjalna dla szkół publicznych korzystających z dostępu do MSK TORMAN dla potrzeb własnych. Dotyczy szkół publicznych poziomu podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).
***Dla przyłączy powyżej 10 Mb/s do 1000 Mb/s oraz dzierżawy włókien światłowodowych/kanałów transmisyjnych - przyjmuje sie cenę negocjowaną.

Opłaty instalacyjne
Jednorazowa opłata instalacyjna dla przyłącza światłowodowego1000 zł
Wykonanie przyłącza światłowodowego do MSK TORMANcena negocjowana

Podane ceny są cenami netto.

Nowy cennik obowiązujący od 1 lipca 2013 r.

Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1