Nowy cennik

[ Cennik (netto) obowiązuje od 1 lipca 2013 r. - przyp. red. ]

L.p.Przepustowość łącza [Mb/s]Abonament miesięcznyUwagi
1. < 10 cena negocjowana
2.
10
1.500 zł
3.
10
500 zł *
4. > 10 cena negocjowana

* Oferta specjalna dla szkół publicznych korzystających z dostępu do MSK TORMAN dla potrzeb własnych. Dotyczy szkół publicznych poziomu podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).

Inne usługi telekomunikacyjne
1.Standardowa usługa instalacyjna dla przyłącza światłowodowego1.000 zł
2.Wykonanie przyłącza dostępowego w technologii światłowodowejcena negocjowalna
3.Usługa instalacji mostu Wi-Ficena negocjowana
4.Przyłączenie kolejnej lokalizacji klienta w ramach sieci wirtualnej do portu 100Mb/s, bez łącza dostępowego250 zł./ miesięcznie
5.Przyłączenie kolejnej lokalizacji klienta w ramach sieci wirtualnej do portu 1Gb/s, bez łącza dostępowego300 zł./ miesięcznie
6.Dzierżawa 1 km włókien światłowodowychcena negocjowana
7.Dzierżawa kanału cyfrowego do 10Mb/s50 zł./ miesięcznie za każdy 1Mb/s
8.Dzierżawa kanału cyfrowego powyżej 10Mb/scena negocjowana
9.Uruchomienie dodatkowego VLANu50 zł./ miesięcznie
10.Uruchomienie trybu Q-in-Q10% opłaty abonamentowej
11.Uruchomienie protokołu BGP na styku z siecią klienta10% opłaty abonamentowej

Uwaga! Podane ceny są cenami netto.

Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1