Podstawowe informacje
Aby założyć konto na serwerze sieci TORMAN należy wypełnić:

- Wniosek o założenie konta (wersje puste do wydrukowania: rtf, pdf, odt).

Formularz z wnioskiem należy wydrukować, czytelnie wypełnić i przesłać pocztą zwykłą na adres Laboratorium TORMAN, lub wysłać fax'em na numer +48 (56) 611-27-65. Wniosek ten traktujemy jako zamówienie i jest on podstawą do prowadzenia czynności finansowych. Konto jest zakładane w ciągu siedmiu dni od daty zamówienia, zwykle jednak jest dostępne już następnego dnia roboczego.

Po założeniu konta prześlemy Państwu fax'em lub pocztą zwykłą pisemną informację, w której będą zawarte: nazwa konta, przydzielone przez nas hasło, wskazówki jak odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną przez nasz serwer.

Nie zakładamy kont dla osób fizycznych. Konto może założyć osoba prawna, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Proszę także zapoznać się z poniższymi uwagami:

Etykieta sieciowa
Warunki założenia i używania konta internetowego.
Inne informacje
Copyright © 2019 Laboratorium TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1