Podstawowe informacje

Na podstawie udzielonej Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Ministerstwo Łączności koncesji nr. 105/96/TI z dnia 20.09.1996 r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych, zaświadczenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 9 grudnia 2003 r. o dokonaniu zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaświadczeń Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 2 maja 2005 i 30 sierpnia 2012 o wpisie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Regulaminu MSK TORMAN, ustala się cennik na usługi teleinformatyczne świadczone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczno-sieciową UMK i MSK TORMAN.

Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1